پرداخت ها از طریق سایت و از درگاه آنلاین سایت صورت می گیرد. 

سفارش های ثبت شده از طریق اینستاگرام و تلگرام از طریق شماره کارت اعلامی به صورت کارت به کارت انجام می گردد.