رویه های ارسال سفارش

سفارش های ثبت شده قبل از ساعت ۹ صبح هر روز در همان روز و تا ساعت ۱۳ به مقصد ارسال می گردد. البته برای سفارش های خاص مثل رز رنگ خاص باید ۲۴ ساعت قبل سفارش خود را ثبت نمایید.